Welvaart of Welzijn

Edith SchippersDe koers van het rechtse Kabinet Rutte II lijkt duidelijk. Je kunt het natuurlijk jammer vinden dat Mark Rutte zegt geen visie te hebben. Eén ding is duidelijk; ‘Welvaart’ staat voor hem voorop… Voor ‘Welzijn’ moet je toch echt bij je buren aankloppen of je familie aanspreken…

Door de Zorgverzekeraars meer macht te geven dreigen Apothekers, Tandartsen, Fysiotherapeuten en andere zorg-ondersteunende beroepsgroepen door wurgcontracten aan het kortste eind te trekken. Het is slikken of stikken. De tarieven worden vastgesteld door de Zorgverzekeraar en de zorgaanbieders staan met hun rug tegen de muur. De kwaliteit van de zorg zal daardoor ernstig in gevaar komen.
De prioriteit die er aan ‘Welvaart’, en niet aan ‘Welzijn’ wordt gegeven, maakt dat het de kloof tussen arm en rijk alleen maar vergroot. De maatregelen van Edith Schippers zullen ertoe leiden dat er meer privé klinieken zullen komen waar de welgestelde een betere zorg kunnen kopen.

Vorig jaar nog maakten de Zorgverzekeraars een gezamenlijke winst van 1,4 miljard euro. Dit jaar zal dat, ondanks het verlagen van de premie, zeker nog hoger uitvallen. Waar gaat deze winst naar toe? Waarom vloeit dit kapitaal niet terug in de zorg, naar meer onderzoek of verdere premie verlaging, terwijl de thuiszorg kapot bezuinigd word?

Zorg in koele bloede
Arthur GotliebPrivatisering werkt corruptie in de hand.

Senior beleidsmedewerker Arthur Gotlieb van het NZa (De Nederlandse Zorgautoriteit) legde een 600 pagina’s dik dossier aan waarin hij zijn hoogste baas dringend adviseerde om de vastgestelde misstanden bij het NZa aan te pakken.
Belastend materiaal waarover hij zij: ‘Helaas zie ik geen andere route dan het u te melden langs deze onsympathieke weg’.
In januari van dit jaar maakte held Arthur een einde aan zijn leven.

Jaren lang had deze Edward Snowden van de Lage Landen, zonder resultaat, de interne noodklok weten te luiden om onzorgvuldigheid, corruptie en wanbeleid bij het NZa aan te kaarten. Twee weken voor zijn dood bracht Arthur Gotlieb zijn vernietigende dossier naar buiten, voorzien van 3 gigabyte aan foto’s, interne-correspondentie, documenten en geluidsfragmenten.

(Bron: NRC, 10-04-2014)
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/04/10/het-nza-dossier-interne-wanorde-bij-de-toezichthouder

Op 9 mei j.l. vordert Minister Schippers het dossier van deze klokkenluider, om het vervolgens via de VVD-doofpot uit de media te houden. Hierdoor is Edith Schippers onherroepelijk en zonder enige twijfel zeker van een plaats op de lijst van de in opspraak geraakte partijgenoten.

De ons door Edith Schippers voorgelogen onbetaalbare zorg in ons land heeft dus niets te maken met de dure pilletjes of het uur-tarief van de thuishulp, maar alles met de corruptie binnen haar eigen ministerie en de dubieuze ‘afspraken’ die ze maakt met enkele Zorgaanbieders en verzekeraars.
De klokkenluiders die de samenleving een dienst willen bewijzen en ons veel geld willen besparen, worden door de VVD de mond gesnoerd en de dood in gejaagd.

Welzijn uit het loket
We houden ons hart vast als per 1 januari 2015 onze zorg uit het gemeentelijke-loket moet komen. Gemeenten en Wethouders die zich in het verleden hoofdzakelijk hebben bezig gehouden om zichzelf te verrijken door dubieus gesjoemeld te hebben met projectontwikkelaars, waardoor er miljoenen euro’s aan te duur aangekochte gemeente-grond moet worden afgeschreven, moeten nu plots een humanistische draai van 180 graden naar links maken om zich om het ‘Welzijn’ van de aller kwetsbaarsten in hun gemeente te focussen. Ouderen, hulpbehoevenden, ontspoorde jongeren en anderen met een hulpvraag zullen zich bij deze ambtenaar aan het loket moeten melden. Die met een ‘Zoek-het-zelf-maar-uit-budget’ uit Den Haag en zelf weinig kennis van zaken, Nederland beter moet maken…

OverbeZorgd
Regeltjes zijn regeltjes in onze ‘Zorg-Staat’. Zo kunnen ouderen na een heupbreuk of ander opgelopen letsel alleen in aanmerking komen voor revalidatie als zij eerst een ziekenhuisbed (à 200 euro per dag) bezet hebben gehouden. Zouden deze ouderen direct na behandeling doorverwezen worden naar een revalidatiecentrum, dan zal dit niet door de Zorgverzekeraars vergoed worden.
Minister Schippers is op korte termijn niet van plan om aan deze absurde en omslachtige regeling, die niet alleen mensonwaardig is maar ook nog eens extra geld kost wat er niet was… Toch(?)

Minister van Volksgezondheid, Welzijn Welvaart en Sport dan maar?

Wordt vervolgd.

Ga naar de inleiding van dit artikel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *