De Slaven van Melanie Schultz

Melanie SchultzMocht nog iemand denken dat de slavernij in ons land tot een ver verleden behoort, waar we niets meer van willen weten, moet na het zien van het programma Zembla van 13 mei wel op andere gedachten zijn gezet.
Hierin zagen we hoe de grote bouwbedrijven in ons land als; Dura Vermeer, Strukton en Ballast Nedam tot het ministerie van Verkeer en Waterstaat aan toe, bij grote bouwprojecten zoals de Noord-Zuid-lijn in Amsterdam, Centraal Station in Arnhem, het A2-tunneltracé bij Maastricht en het meest recente ‘i-Lent project’ aan de Waal bij Nijmegen, zich schuldig maken aan het structureel uitbuiten van buitenlandse bouwvakkers.

Zo worden deze arbeiders uit voornamelijk Polen en Portugal geronseld door het Ierse bedrijf Atlanco Rimec die over heel Europa bouwvakkers ‘aanbied’ en ze voor de helft van het uurloon, zonder enige vorm van arbeidsrecht of rechtszekerheid, buitensporig veel uren laten werken.
Door het blootstellen aan gevaarlijke arbeidsomstandigheden, het ontbreken van beschermende kleding, werkdruk en de taalbarrière is het aantal ongevallen op de bouwplaats tweemaal zo hoog als bij de Nederlandse bouwvakkers.

Daarnaast worden deze buitenlandse arbeiders vaak onder barre omstandigheden met meerderen in één woning gehuisvest in bij voorkeur de directe omgeving van de bouwplaats, waarvoor buitenproportionele woonlasten van meer dan 900 euro per persoon per maand worden ingehouden, op hun toch al schamelijke uurloon van gemiddeld 6 euro inclusief vakantiegeld en vrije dagen.

Atlanco Rimec
Inmiddels moet het omstreden Slaven-uitzendbureau Atlanco Rimec van de schatrijke Ier Micheal O’Shea, dat miljoenen verdient over de ruggen van de meer dan 50.000 buitenlandse bouwvakker die hij in heel Europa onder een wurgcontract heeft, zich voor de rechters in Denemarken en Frankrijk verantwoorden voor het niet afdragen van belasting en het negeren van de arbeidsvoorwaarden.
Maar nu het te heet wordt onder de voeten van Micheal O’Shea, stopt hij met zijn bedrijf Atlanco Rimec en gaat vrolijk verder met het vullen van zijn zakken onder de nieuwe naam ‘Oradeo’.
Ook onder deze nieuwe naam blijven Dura Vermeer, Strukton en Ballast Nedam ongestraft bouwvakkers van Micheal O’Shea in dienst nemen en maken zich schuldig aan deze moderne slavernij.

De rol van de Overheid
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid PvdA-opperhoofd Lodewijk Asscher staat erbij en kijkt ernaar. VVD-minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen, onthoudt zich van elk commentaar over deze wanpraktijken. In het kader van de overheidsbezuinigingen komt het Verkeersborden-fetisjiste Melanie Schultz eigenlijk wel goed uit… ‘Minder betalen voor meer werk’.
Dat door deze moderne slavernij steeds meer Nederlandse bouwvakkers aan de kant worden gezet en het met een bijstandsuitkering moeten doen, kan dat weer als een meevaller voor PvdA-staatsecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma worden gezien. Tenslotte moeten ook de Sociale Werkplaatsen in ons land bemand blijven nu Jetta Klijnsma de mensen met een verstandelijke- of lichamelijke beperking daar niet meer binnen laat. De Nederlandse bouwvakkers moeten van Jetta Klijnsma hun plaats innemen omdat je volgens haar nu eenmaal je uitkering moet ‘verdienen’… De aller zwaksten uit onze samenleving worden door Jetta Klijnsma hiermee afgeserveerd en voorgoed zonder zorg achter de Geraniums gezet. Opmerkelijk beleid van deze Moestuin-socialiste die zelf maar één wieltje verwijderd is van een totale maatschappelijke afhankelijkheid.

Wie in december weer een discussie wil starten over de Slavernij in Nederland moet weten dat de echte Zwarte Pieten van onze slavernij in Den Haag zitten.

4 gedachten over “De Slaven van Melanie Schultz

 1. De liberale partijen in de tweede kamer zijn voor 100 % marktwerking en de overheid wordt op een zijspoor gezet. Deze achterlijke middeleeuwse ideologie noemt men “liberalisme”, alhoewel ik er de logica niet van zie. Wat is er zo vrij (libera) aan een leven in armoede en ellende? Wat is er zo vrij aan, om te moeten werken voor een loontje waar de honden geen brood van lusten, terwijl de hoge heren als Dagobert Duck in de gouden munten zwemmen?

  En aan de andere kant: wie zorgt er voor dat al die liberale partijen zo veel zetels krijgen in de eerste en tweede kamer? De bevolking toch?

  http://www.isditvrijheid.nl

 2. “Omdat niets meer is wat het lijkt.”

  Het is duidelijk wat je met deze uitspraak bedoelt, Herman. Maar dat is natuurlijk al vele eeuwen zo. Nu, echter, wordt het wáre verhaal [steeds meer] geopenbaard. Ik ben er van overtuigd dat de komende jaren werkelijk álles aan het daglicht zal komen.

  Want wat bijvoorbeeld te denken hiervan:
  https://haunebu7.wordpress.com/2015/06/27/hacker-haben-quellcode-von-setihome-geknackt/

  Politici? Allemaal corrupt tot op het bot; zo niet, dan houden ze het hooguit 1 à 2 jaar uit in de kamer. Een weldenkend mens kan met de hier beschreven gang van zaken toch in geen honderd jaar vrede hebben?

  Mensen als meneer O’Shea zouden we met onmiddellijke ingang op een zijspoor moeten zetten. Want als “alles” op zijn kop staat, dan dienen we “alles” dus weer terug te draaien. Werk aan de winkel! (Maar het belangrijkste werk in dezen vindt, mijns inziens, plaats in ons bewustzijn.)

 3. Politici behoren allemaal voor de rechter (misschien uitgezonderd SP en PvdD). Allemaal heropgevoed! Ná passende werkstraf.
  Ze bengelen allen aan de laatste strohalmen van het neoliberalisme; welke inmiddels gebleken is volkomen mislukt te zijn. Waardering voor de mens ontbreekt hierin ten enen male volkomen. Slechts pure uitbuiting.
  http://www.degrotetransitie.nl/themas/24-urige-werkweek/
  http://www.beursbox.nl/nieuws-beleggen/drie-daagse-werkweek-tom-lassing.html (met 2 reacties)
  http://www.sdnl.nl/bellamy/index-1.htm
  >>> 10. Niet de één werkt zich dood en de ánder verveelt zich dood.
  >>> Een volk is niet welvarend zolang niet iedereen gelijkelijk in de welvaart deelt.

  Hoeveel politici zijn er die deze laatste zin en publique [willen] uitspreken? Zij (politici) bedriegen de burgers, telkens weer. Geen enkel gevoel voor [gelijk]waardigheid. Beslist niet (wellicht uitgezonderd SP en PvdD).
  Op naar het OBI en de 3-daagse werkweek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *