Niets is meer wat het lijkt

WegenwachtOmbudsman met pech
Vertrouwen is niet iets wat je kunt afdwingen, maar dat je moet verdienen. Helaas begrijpt deze zelfingenomen Guido van Woerkom niet dat, om als Ombudsman het vertrouwen van alle Nederlanders te krijgen, hij door eigen hebzucht, zijn integriteit inmiddels is kwijtgeraakt. Voor iemand die straks als Nationale Praatpaal ingewikkelde procedures en geschillen tussen burger en overheden moet behartigen, heeft hij een hele slechte start gemaakt.
Gelukkig vergeten mensen snel en zullen we uiteindelijk allemaal gelaten instemmen dat Guido van Woerkom straks als onze Ombudsman 148.000 euro per jaar aan gemeenschapsgeld mag opmaken.

Diederik SamsomMarokkaanse Taxi-chauffeur
De onderzoek- en adviescommissie heeft bij het voordragen van Guido van Woerkom, als nieuwe Ombudsman, wel een steekje laten vallen, door niet goed naar zijn opvattingen over onze samenleving te luisteren. Zijn uitspraak: ‘Dat hij zijn vrouw liever niet in een taxi liet rijden, omdat er wel eens een Marokkaan achter het stuur kon zitten’, heeft de Tweede Kamer, die de benoeming weer terug op zijn bordje kreeg, in ernstige verlegenheid gebracht.
Omdat VVD’ers elkaar nu eenmaal wel een ‘baantje’ gunnen, werd dit bijna ‘Pechgeval’ natuurlijk niet langs de weg gezet. En moest de PvdA zich maar bij zijn benoeming neerleggen.

‘De democratie heeft gewerkt en de meerderheid van stemmen telt. De Ombudsman is gekozen en hij verdient onze volle steun. Hij moet nu de kans krijgen de Ombudsman van alle Nederlanders te worden.’ Was getekend, Diederik Samsom.
Kort daarop kreeg de PvdA-fractie lucht van de absurde vertrekpremie van 310.000 euro voor de ANWB’er, waarop twee fractie-leden van de PvdA hebben gedreigd hun PvdA lidmaatschap op te zeggen.

…en Motorrijders
Guido van WoerkomDat Van Woerkom niet vies is om groeperingen in onze maatschappij aan de kant te zetten, was ook te horen toen hem onlangs door een NOS verslaggever gevraagd werd wat de reden kon zijn van het toegenomen aantal verkeersongelukken van de laatste tijd. Volgens Van Woerkom was dit de oorzaak van motorrijders die veel te hard zouden rijden…. Mijn mond veel open van verbazing.
De beelden die de NOS daarbij toonden liet een chaos op het veel te brede asfalt zien van gekantelde vrachtwagens en op elkaar gereden auto’s met kilometers lange files tot gevolg.
(Feit: VVD wil harder rijden over meer asfalt).

Dat automobilisten, al bellend, sms’end en twitterend met 130 kilometer per uur over veel te breed asfalt zwalken, wordt niet als mogelijke oorzaak genoemd.
Dat de verkoop van nieuwe auto’s achterblijft, waardoor menigeen langer door blijft rijden in een slecht of niet onderhouden APK afgekeurd wrak, wordt ook niet als oorzaak genoemd… Dus zijn we, volgens Guido, weer bij de ‘motorclubs’ aanbeland.

Onbetrouwbare Paddenstoelen
Het was in mijn zevende levensjaar dat mijn vader mij al leerde dat niet alle paddenstoelen in het bos betrouwbaar waren. Met zijn dwingende rode pijlen en afstanden nauwkeurig tot achter de komma, zorgde dit wit-betonnen exemplaar er voor dat je wel heel erg je best moest doen om nog te kunnen verdwalen. Zo was het onbezorgd boswandelen in 1961. Van jongs af aan wist ik dus dat er altijd een betrouwbare ANWB was die je, zelfs in het bos, je de goede kant op wees.
Het was dan ook min of meer een vanzelfsprekendheid dat ik veel later die betrouwbare ANWB met een lidmaatschap beloonde na het behalen van mijn rijbewijs.

Lunteren 1961
Na een onafgebroken lidmaatschap van meer dan dertig jaar, werd ik op een zeker dag geconfronteerd door start-problemen van mijn motor. Na mijn ‘nood-oproep’, liet de telefoniste van de ANWB mij weten, dat er voor mij geen hulp zou komen omdat ik mij buiten mijn woonplaats bevond…(?) Het leek alsof de grond onder me vandaan zakte.
Die zelfde ANWB die mij als jonge knaap van zeven het vertrouwen had gegeven en mij nimmer in de steek zou laten, zegt nu dat ik het zelf maar moet oplossen(…?!)  …Ik besloot terstond mijn band met deze bond te verbreken.

Nu de ANWB niet meer is wat het lijkt, vrees ik dat straks de nieuwe Ombudsman ook niet meer is wat het lijkt en we het zelf maar moeten oplossen.

Ga naar de inleiding van dit artikel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *