Delict of Kattenkwaad ?

VeenbrandVan de meer dan de 100 opgepakte jongeren in het Brabantse Veen, tijdens deze nieuwjaarsnacht, zouden er, na twee dagen opgesloten te hebben gezeten, uiteindelijk 8 verdachten voor de rechter moeten verschijnen. De overgrote meerderheid van de opgepakte jeugd was zelfs niet eens in de buurt van de ongeregeldheden en zullen dan ook terecht massaal hun klacht bij het OM neerleggen.
Het lijkt bijna een nieuwe trend te worden. En krijgt vele vormen; Je luistert, net als de AIVD en Amerikaanse NSA, iedereen af om vervolgens te kijken wat ‘bruikbaar’ is. Je vist op Vlaggetjesdag met één groot net in één keer alle vis uit de zee, om vervolgens aan wal de haringen eruit te zoeken…

Tegen beter weten inburgemeester naterop
De burgemeester van Aalburg Fons Naterop (CDA), waar de gemeente Veen onder valt, zegt achter het gewelddadig politie optreden in zijn gemeente te staan, en keert daarmee zijn inwoners de rug toe. Een burgemeester die op oudejaarsnacht, preventief meer dan 100 jongeren in zijn gemeente laat oppakken en dagen achter tralies zet, getuigd mijns inziens niet van iemand die zijn ambt echt begrepen heeft. Als deze burgervader naar het ‘feestje’ in het Groningse Haren van 2012 had gekeken, had hij een paar belangrijke conclusies kunnen trekken, waarbij híj en zijn gemeente in alle opzichten beter af waren geweest.
Net als zijn Groningse collega, had Fons Naterop zijn dorp voor deze ‘ramp’ kunnen behoeden door de jeugd op gepast entertainment te trakteren. Van mijn part met een professionele vuurwerkshow aan de Maasoever, op het dorpsplein een muziektent en oliebollenkraam en desnoods een autowrak buiten de dorpskern om in de fik te steken. Volgens mij kun je als burgervader dan niet meer stuk bij de ingezetene, met als prettige bijkomstigheid dat de kosten-batenanalyse, voor de gemeentekas ook nog eens gunstig zal uitvallen. …Eind goed, al goed!

Reljongeren
De wetsdienaars uit mijn jeugd, deden het af als ‘kattenkwaad’, wanneer wij, in onze zoektocht naar volwassenheid, experimenteerde met het stoken van een vuurtje. Wanneer de opgroeiende jeugd nu pogingen doet tot deze, niet geheel onbelangrijke manier van zelfontplooiing, zijn het ineens reljongeren en worden voor dat ‘delict’ als zodanig veroordeeld.

Ivo en FredKlikken moet weer
De periode dat de overheid vond dat de politie je beste kameraad moest zijn, lijkt sowieso al ver achter ons. Evenmin de ludieke klassieker: ‘Die pet past ons allemaal’.
Onder de VVD-kreet: ‘Nederland veiliger maken’, lijkt diezelfde overheid zijn eigen burgers te wantrouwen.
Voor hen die Nederland net zo ‘veilig’ willen maken, roepen onze VVD’ers; Minister Ivo Opstelten en Staatssecretaris, Fred Teeven, u op om misstanden in de samenleving te melden.
Als paddestoelen schieten de anonieme ‘Kliklijnen’ en ‘Meldpunten’ uit de sociale media grond. Vooral met dat ‘Anonieme’ heb ik de meeste moeite. Zo word de burger gevraagd melding te doen van; vuurwerk overlast, zich verdacht ophoudende personen, op handen zijnde Project X-feestjes, illegale software, huiselijk geweld, uitkeringsfraude en ga zo maar door.BOA
Mochten zij nog iets over het hoofd hebben gezien, dan is er nog de BOA. Deze ‘Bijzonder Opsporingsambtenaar’, die verdacht veel op politie lijkt, heeft inmiddels wel bijna net zo veel wettelijke bevoegdheden.
Deze vaak omhoog gevallen machtswellustelingen hebben het mandaad om iedere burger op straat te corrigeren, 
zonodig staande te houden en te bekeuren. Ondanks al dat anonieme geklik lijken wij niet meer in staat een beetje op elkaar te letten, en te voorkomen dat de buurvrouw 10 jaar lang dood in haar woning ligt.

Wanneer ik vervolgens in een interview bij het programma Buitenhof, burgemeester Eberhard van der Laan vol trots, hoor vertellen dat door inzet van het leger, de criminaliteit in Amsterdam-Noord met zeker 40% is afgenomen, lijkt Nederland niet meer te ontkomen een Politiestaat te worden.

agenten

Ga naar de inleiding van dit artikel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *